Termeni generali

PENTRU UTILIZAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR FURNIZATE DE STICKERIX


I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Această pagină conține Termeni și Condiții Generale, conform cărora Comerciantul oferă servicii Clientului său prin www.stickerix.com
Aceste condiții sunt obligatorii pentru toți utilizatorii. Făcând clic pe butonul „Acceptăm comanda”, Clientul este de acord, acceptă pe deplin și se angajează să respecte acești Termeni și Condiții Generale.
2. Identificarea Clientului pentru a reproduce declarația sa pentru acceptarea Termenilor Generali și pentru comandă se face prin fișierele jurnal stocate pe serverul www.stickerix.com, stocarea adresei IP a Clientului și orice alte informații.
3. Produsele disponibile pe site-ul www.stickerix.com nu constituie o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic, ci sunt mai degrabă un catalog online demonstrativ care descrie linia de produse a comerciantului.
4. După ce fac clic pe butonul „Acceptă comanda”, utilizatorii sunt de acord să cumpere produsele din Coșul de consum. Această acțiune este obligatorie din punct de vedere juridic. Clientul primește o confirmare a comenzii și la primirea acestei confirmări se consideră că contractul a fost încheiat.
5. Comerciantul își rezervă dreptul de a refuza livrarea unei comenzi confirmate în cazul în care bunurile nu sunt disponibile. În absența stocului bunurilor comandate, în săptămâna lucrătoare, Comerciantul notifică Clientul cu privire la epuizarea acestuia, trimițând un mesaj la adresa de e-mail specificată de Client sau la numărul de telefon specificat. În cazul în care s-a efectuat un transfer în contul comerciantului, Clientul va putea alege între rambursare, anularea comenzii sau comanda de înlocuire.
6. Limba contractuală este bulgară, iar plățile vor fi efectuate în leva bulgare cu / fără TVA.

 
 
II. LIVRARE
7. După livrarea mărfurilor prin curier, Comerciantul este scutit de riscul ca mărfurile să fie pierdute și / sau deteriorate în timpul transportului și / sau livrării la locația și adresa specificate de Client. Comerciantul nu este responsabil pentru întârziere în cazul în care întârzierea se datorează unui curier sau alt furnizor.
8. Imediat după livrare, bunurile trebuie inspectate cu atenție de către Client sau de o persoană autorizată de acesta. Orice daune, șocuri și alte daune trebuie raportate imediat comerciantului. În cazul în care se constată prezența daunelor care au survenit în timpul transportului mărfurilor, Comerciantul nu este responsabil pentru situație. În cazurile în care Comerciantul a specificat în scris o dată și o oră specifice pentru livrare, declarația este obligatorie. Dacă este indicată o adresă incorectă sau greșită, persoana de contact și / sau un număr de telefon la trimiterea comenzii, Comerciantul nu este obligat să îndeplinească comanda. În cazul refuzului de a primi bunurile, cu excepția cazurilor descrise mai jos, refuzul este considerat neîntemeiat și Clientul trebuie să plătească costurile de livrare și returnare a bunurilor. În cazul în care Clientul nu este găsit în termenul de livrare la adresa specificată sau accesul și condițiile de livrare a bunurilor nu sunt furnizate în acest termen, Comerciantul este eliberat de obligația sa de a livra bunurile comandate pentru cumpărare.
8a. La livrarea bunurilor, Clientul sau o terță parte semnează documentele însoțitoare. Oricine nu este titularul cererii, dar acceptă bunurile pentru livrare și se află la adresa specificată de client este considerat terț.
8b. Atunci când bunurile livrate nu corespund în mod evident bunurilor comandate pentru cumpărare de către Client și acest lucru poate fi stabilit prin inspecția sa obișnuită,
Clientul poate solicita ca bunurile livrate să fie înlocuite cu cele corespunzătoare cererii de cumpărare făcute de acesta în termen de 24 de ore de la primire.
 
 

III. PREȚURI
9. Prețurile finale, calculate online, după confirmarea finală a comenzii dorite și metoda de primire a mărfurilor comandate, includ toate costurile de ambalare, transport și livrare la locația și adresa de primire specificate de Client. În cazul în care mărfurile sunt trimise în afara teritoriului Republicii Bulgaria, Clientul ar trebui să plătească toate taxele vamale și altele. taxe legate de export.


IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI:

10. Clientul are dreptul nelimitat, fără înregistrare obligatorie, de a vizualiza și comanda produsele anunțate din catalogul www.stickerix.com

11. Clientul are dreptul de a fi informat despre starea comenzii sale.

12. În rolul său de utilizator, Clientul este pe deplin responsabil pentru protecția numelui său de utilizator și a parolei, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de o terță parte folosind numele de utilizator și parola. În calitate de utilizator, Clientul este obligat să notifice imediat Comerciantului orice caz de acces neautorizat utilizând numele său de utilizator și parola, precum și ori de câte ori există pericolul unei astfel de utilizări.

13. Clientul este obligat să plătească prețul comenzii sale conform modului anunțat pe site-ul www.stickerix.com.

14. Clientul este obligat să indice un număr de telefon, o adresă de livrare și o adresă de e-mail corecte și valide, să plătească prețul mărfii, să plătească costurile de transport și livrare, cu excepția cazurilor în care este gratuit și să ofere acces și posibilitatea de a primi bunurile. În cazul în care nu se menționează în mod explicit că livrarea este gratuită, aceasta este considerată remunerativă.

 
 

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI:

15. Comerciantul nu are nicio obligație din cauza imposibilității obiective de a controla modul în care Clientul, în rolul său de utilizator, utilizează serviciul online furnizat prin intermediul magazinului de internet al www.stickerix.ro.

16. Comerciantul are dreptul, dar nu și obligația, de a stoca materiale și informații aflate pe serverul www.stickerix.com

17. Comerciantul are dreptul în orice moment, fără a notifica Utilizatorul / Clientul, atunci când acesta din urmă folosește serviciile cu încălcarea acestor termeni, precum și la discreția Comerciantului de a rezilia, suspenda sau modifica serviciile furnizate în legătură cu utilizarea site-ului. Comerciantul nu este răspunzător față de clienții săi ca utilizatori ai site-ului, precum și față de terți pentru daune și profituri pierdute rezultate din încetarea, suspendarea, modificarea sau limitarea serviciilor, ștergerea, modificarea, pierderea, inexactitatea, inexactitatea sau incompletitudinea. de mesaje, materiale sau informații transmise, utilizate, înregistrate sau puse la dispoziție prin www.stickerix.com

18. După primirea plății, comerciantul se obligă să livreze la timp bunurile comandate pentru cumpărare, precum și să verifice starea tehnică a fiecărui articol înainte de a fi trimis.

19 Comerciantul are dreptul de a colecta și utiliza informații legate de Utilizatorii / clienții săi, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați.

20. Informațiile din articolul anterior pot fi utilizate de către comerciant, cu excepția cazului în care există un dezacord explicit al utilizatorului / clientului, trimise la următoarea adresă de e-mail legal@stickerix.com
20a Comerciantul colectează și folosește informațiile pentru a îmbunătăți produsele și serviciile online oferite la www.stickerix.com.
20b Comerciantul își asumă toate scopurile pentru care va utiliza aceste informații pentru a respecta legislația bulgară, actele internaționale aplicabile, precum și bunele maniere.

21. Comerciantul nu va fi răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract în cazul unor circumstanțe pe care nu le-a prevăzut și nu a fost obligat sau în măsură să prevadă - inclusiv, cazuri de evenimente accidentale, dezastre și accidente, probleme în rețeaua globală de Internet și în furnizarea de servicii dincolo de controlul său.

22. Comerciantul are dreptul de a utiliza opțiunea de cookie-uri pe computerele utilizatorilor săi. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt salvate de site-ul web pe hard diskul Clientului / utilizatorului și permit recuperarea informațiilor despre utilizator, identificarea și permiterea urmăririi acțiunilor sale, a site-urilor web pe care le vizitează, a hyperlinkurilor pe care le folosește, a informațiilor care utilizează și înregistrează.

 
 

VI. DATE PERSONALE
23. Comerciantul garantează clienților / utilizatorilor săi confidențialitatea informațiilor furnizate de aceștia, precum și a datelor lor personale. Acestea din urmă nu vor fi utilizate, furnizate sau aduse la cunoștința terților, cu excepția cazurilor și condițiilor specificate în acești Termeni și Condiții Generale (în scopul transportului și livrării mărfurilor). Comerciantul protejează datele personale ale Clientului / utilizatorului, care i-au devenit cunoscute la completarea formularului electronic pentru efectuarea unei cereri de cumpărare, iar această obligație este renunțată în cazul în care Clientul a furnizat date incorecte. Sub rezerva legii aplicabile și a prevederilor acestor Termeni și Condiții Generale, Comerciantul poate utiliza datele personale ale Clientului numai în scopurile specificate în contract (în scopul transportului și livrării bunurilor comandate). Orice alte scopuri pentru care sunt utilizate datele vor fi în conformitate cu legislația bulgară, actele internaționale aplicabile, etica internetului, regulile moralei și bunelor maniere.
23a Comerciantul se obligă să nu dezvăluie date cu caracter personal despre Client / consumator terților - agenții guvernamentale, companii, persoane fizice și altele, cu excepția cazurilor în care a primit consimțământul expres scris al Clientului / consumatorului sau informațiile sunt solicitate de agențiile guvernamentale sau funcționarii care conform legislației actuale sunt autorizați să solicite și să colecteze astfel de informații, iar Comerciantul este obligat să furnizeze aceste informații prin lege.

VII. SCHIMBĂRI
24. Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați oricând de către Comerciant, care are dreptul de a modifica caracteristicile produselor și serviciilor furnizate și a acestor Termeni și Condiții Generale, precum și pe baza posibilelor modificări ale legislației bulgare. În aceste cazuri, Comerciantul se obligă să notifice Clientul / utilizatorul cu privire la modificările din Termenii și condițiile generale publicând o notificare a modificărilor într-un loc proeminent pe site-ul său web și acordând Clientului / utilizatorului suficient timp pentru a se familiariza cu acestea. În termenul dat, dacă Clientul / utilizatorul nu declară că respinge modificările, atunci este considerat obligat de acestea. În cazul în care Clientul / utilizatorul declară în termenul dat că nu este de acord cu modificările, atunci Comerciantul are dreptul să oprească imediat și / sau să înceteze furnizarea de servicii în raport cu Clientul / utilizatorul specific.


• Data ultimei revizuiri: 29.04.2020